အိမ်လခတောင် ပေးဖို့မရှိတဲ့အချိန် မထင်မှတ်ဘဲ ချဲတစ်သောင်းဖိုးပေါက်လို့ ၀မ်းသာနေတဲ့ အလှမယ်သင်းသင်း

Leave a Reply

Your email address will not be published.